Back to job search

Registrar and Chief Operations Officer

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Competitive Salary

 • Job ref:

  2133

 • Published:

  about 1 month ago

Swansea University has been at the cutting edge of research and innovation since 1920. We thrive on exploration and discovery and are committed to transforming lives and futures by providing an outstanding academic environment with a balance of excellence between world-class teaching and research, driving social mobility, and delivering impact enabled by our regional and global collaborations. We have enjoyed a period of tremendous growth, which has been matched by the highest standards of student experience.

 This is a time of great opportunity for Swansea, and we are seeking an inspirational leader who will drive forward our transformation and help achieve the University’s bold ambitions. You will support the Vice-Chancellor in the leadership and management of the University making a significant contribution to the strategic direction and decision making across the full range of institutional activity.

 You will have a passion for making a difference and a keen focus on performance and the pursuit of excellence.With significant experience of strategic and people leadership in Higher Education, you will have a track record of using innovative thinking to develop and implement strategies for a large and complex institution, creating a culture that delivers excellent outcomes through people, and leading transformational change to drive excellence in service. You will have outstanding interpersonal skills and the ability to build mutually trusting relationships.

​For further information, including details of how to apply, please refer to the candidate information pack under supporting documentation.

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi ers 1920. Rydym yn ffynnu ar archwilio a darganfod ac yn ymrwymedig i drawsnewid bywydau a dyfodol pobl drwy ddarparu amgylchedd academaidd ardderchog ynghyd â chydbwysedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf, ysgogi symudedd cymdeithasol a chyflawni effaith wedi'i galluogi gan ein cydweithrediadau rhanbarthol a byd-eang. Rydym wedi mwynhau cyfnod o dwf aruthrol, sydd wedi cael ei adlewyrchu yn y safonau uchaf o brofiad i'n myfyrwyr.

Dyma gyfnod o gyfle gwych i Abertawe, ac rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig a fydd yn arwain ein trawsnewidiad ac yn helpu i gyflawni uchelgeisiau beiddgar y Brifysgol. Byddwch yn cefnogi'r Is-ganghellor wrth arwain a rheoli'r Brifysgol, gan wneud cyfraniad allweddol at gyfeiriad strategol a llunio penderfyniadau ar draws holl weithgareddau’r sefydliad.

Bydd gennych angerdd am wneud gwahaniaeth a ffocws cryf ar berfformiad a chyflawni rhagoriaeth. Bydd gennych brofiad sylweddol o arweinyddiaeth strategol ac arwain pobl mewn Addysg Uwch ynghyd â hanes o ddefnyddio meddylfryd arloesol i ddatblygu a gweithredu strategaethau ar gyfer sefydliad mawr a chymhleth, gan greu diwylliant sy'n cyflawni canlyniadau rhagorol drwy bobl, ac arwain newid trawsnewidiol i ysgogi rhagoriaeth gwasanaeth. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol neilltuol a'r gallu i feithrin perthnasoedd o gyd-ymddiriedaeth.

Am wybodaeth bellach, gan gynnwys manylion ar sut i wneud cais, cyfeiriwch at y pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr o dan y ddogfennaeth ategol.

SUPPORTING DOCUMENTATION

CANDIDATE INFORMATION PACK - ENGLISH

CANDIDATE INFORMATION PACK - WELSH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - ENGLISH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - WELSH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - ENGLISH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - WELSH

Closing date for applications is: 5pm on Friday 3 December 2021